ورق‌های آببندی

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ورق‌های آببندی متنوعی‌ در شرکت‌ گامبیت‌ تولید می‌شوند. از جمله‌ ورق‌های آببندی بدون آزبست‌ گامبیت‌ (SERIES GAMBIT AF) که‌ کاربرد گسترده‌ای در آببندی تکنیکی‌ محیط‌های مختلف‌ در رنج‌ وسیعی‌ از دماها و فشارها دارند.

این نوع ورق‌ها برای سیستم‌های با خوردگی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این متریال با انعطاف پذیری عالی ، ثبات شیمیایی و نفوذناپذیری بالای خود گرافیت یا گرافیت مسلح شده با استینلس استیل فلت یا تنجد به عنوان متریال مقاوم در برابر حرارت و مواد شیمیایی در صنایع  پتروشیمی و بسیاری دیگراز صنایع استفاده می‌شود. 

این نوع ورق‌ها برای سیستم‌های با دمای پایین و فشار پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق آببندی-مهربدان