پکینگ‌های بافته شده

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

پکینگ‌هـای بـافته‌ شده از رایج‌تـریـن‌ محصولات آببنـدی مـورد استفاده در پمپ‌ها و فیتینگ‌ها می‌باشند که‌ با دوام و ارزان بوده و کاربرد آسانی‌ دارند. پیشرفت‌ مهنـدسی‌ مـواد و پـروسه‌هـای صنعتی‌ تـولیـد این‌ پکینگ‌هـا، امکان استفاده از مواد خاص‌تر را فراهم‌ کرده و سبب‌ محبوبیت‌ استفاده از این‌ محصول در میان مصرف کنندگان شده است‌.

برای محیط‌‌‌های با دمای بالا مناسب است .

برای محیطهای با خوردگی بالا مناسب است .

برای محیط‌های با سایش بالا مناسب است .

برای محیط‌های با خوردگی و سایش بالا مناسب است .

پکینگ بافته شده مهربدان و گامبیت