گسکت غیرفلزی

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

نوار داخلی  و خارجی گسکتها برای ایجاد تقویت اضافی در لبه هستند تا میزان نفوذپذیر متریال گسکت از طریق محیط را کاهش دهد و مقاومت شیمیایی محل های ارتباط و اتصال را افزایش دهد.

ماده آب بند از استینلس استیل دندانه دار ، soft iron ، مواد غیر آزبستی یا کائوچو و ترکیبات مختلف ساخته می شود . این ماده آب بند با تفلون پوشیده می شود وطرف دیگر، که معمولا طرف خارجی آن است باز می باشد.

رینگ قالبی از گرافیت اکسپند با سولفور پایین بدون هرگونه فیلر یا بایندر ساخته می شود. آنها را در ابزار قالب گیری دقیق تا رسیدن به دانسیته لازم تحت فشار قرار می گیرند.

گسکت غیرفلزی|رینگ پکینگ مهربدان