گسکت فلزی

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

واشـرهـای اسپیـرال ونـد از نـوارهـای فلــزی V شکل مارپیچ و نوارهای غیرفلـزی بـه عنـوان فیلر ساخته می‌شوند. واشرهـای مـذکـور را می‌تـوان بــا رینگ خارج و یا رینگ داخل استحکام بخشید. واشرهای اسپیرال وند بـرای آببندی اتصالات فلنجی ، دریچه‌های منهول ، بویلرهـای و مبدلهای حرارتی ، پرشر وسل ، پمپ‌ها ، کمپرسورها و شیرآلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کامپروفایل ترکیبی از یک هسته فلزی دندانه دار که یک ماده نرم دورش را پوشانده تشکیل شده است.گرافیت اکسپند شده  معمول ترین ماده پوششی مورد استفاده در واشرهای کامپروفایل میباشد . با این حال مواد دیگر همچون تفلون برای محیطهایی با خورندگی شیمیایی بالا یا میکا برای محیط با دمای بالا هم می تواند مورد استفاده قرار می گیرد.

واشرهای متال جکت به طور خاص مناسب سطوح آب بندی فلت در مبدل های حرارتی ، لوله های گاز  فلنج های چدنی CAST IRON ، اتوکلاوها می باشند. واشرهای مورد استفاده در مبدل حرارتی انواع بسیار زیادی دارند از جمله سینگل و دابل جکت ، کاروگیت، فلزی ساده ، سافت و بسیاری انواع دیگر.

واشرهای رینگ جوینت براساس استاندارد API 6A و ASME B16.20 برای استفاده دردماوفشا بالا ساخته می شوند.