شیشه های آب نما

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

توضیحات

گیج گلاس‌ها مقاومت مکانیکی بالایی دارند و مقاومت منحصربه فردی در برابر مواد قلیایی ، اسیدها و بخار نشان می دهند.

نوع

رفلکس گلاس

طرفی که با محفظه محیط در تماس است با شیارهای فرم داده شده در زاویه 90 درجه مسلح می‌شود. فرآیند فرم دادن مقاومت شیارهای گلاس را در برابر ساییدگی افزایش می‌دهند، “سطحی”  که گلاس در طول فرآیند فرم دادن به دست می‌آورد حداکثر صافی سطح واستحکام را ایجاد می کند و این مقاومت بسیار بالایی در برابر فشار بخار آب به وجود می‌آورد.

کاربردها

رفلکس گلاس در تمام محیط‌ها غیر از بخار در شرایط محیطی تا 400 بار یا دمای تا 400 درجه سانتی‌گراد قابل استفاده است.

شیشه ترنسپرنت

شیشه شفاف از شیشه بروسیلیکات “بسیار سخت” ساخته می‌شود. سطوح در هر دو طرف به دقت صاف و پولیش خورده هستند تا از شفافیت مطلوب اطمینان حاصل شود.

کاربردها

در محیط بخار بالای 35 بار و با PH بالا استفاده می‌شود، این نوع شیشه‌ها باید با قراردادن میکاشیلد روی طرفی که با محفظه محیط تماس دارد محافظت شود.برای محیط‌های خورنده ، چسبنده و آلوده همیشه باید از  این نوع شیشه‌ها استفاده کرد. از نظر محدودیت استفاده ، این گلاس‌ها برای تمام محیط‌ها غیر از بخار با فشار تا 340 بار یا دمای تا 400 درجه سانتی‌گراد می‌تواند استفاده شود.

ویزگی فنی

خصوصیات مکانیکی

استحکام خمشی کششی
استاندارد : 150 N/mm2             فشار بالا: 180 N/mm2
فشار تراکمی
استاندارد : 80 N/mm2               فشار بالا: 100 N/mm2

شیشه اندازه گیری دایره ای

این شیشه مدرج از شیشه بروسیلیکات “بسیار سخت” ساخته می‌شود.

کاربردها

مقـاومـت حــرارتـی: منـاسب دمای منفی 273 درجه سانتی‌گــراد تا مثبت 300 درجه سانتی‌گراد
دمای انتقال : 550 :TGدرجه سانتی‌گراد

خصوصیات مکانیکی

استحکام خمشی کششی: 160 N/mm2  
تنش فشاری: 100 N/mm2