گسکت شیت تفلونی PTFE (DONIFLON 900E)

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

متریال

محصـولات دونیفلـون 900E از تفلــون خـالص و اکسپندد تولید می‌شود.
ساختار درهم تندیده آن ویژگی‌های خاصی به این محصول می‌دهد.

اطلاعات فنی

(مقادیر ترکیبات برای ضخامت 2 میلی‌متر)

 temperature range 240°C to + 260°C
pH range 0 – 14
DensityDIN 28090-20.9 g/cm3
CompressibilityASTM F36/J65 %
Recovery ASTM F36/J12 %
Stress resistance (16h,30Mpa,150°C)DIN 5291316 Mpa
Permeability to nitrogenDIN 3535/6<0.002 mg/sm

ابعاد

ابعاد نوار

ابعاد استاندارد (پهنا * ضخامت) (میلی‌متر)