گسکت شیت تفلونی PTFE (DONIFLON 100V)

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

متریال

محـدوده وسیعـی از محصـولات تفلونــی خالص یا تقویت شده تفلونی‌ را دربرمی‌گیرد. در انواع ورق، فویل، میلگرد وتیوب ارایـه می‌گردد.

اطلاعات فنی

(مقادیر ترکیبات برای ورق ساخته شده از تفلون خالص)

 temperature range 200°C to + 260°C
pH range 0 – 14
DensityDIN 534792.15 g/cm3
Tensile StrengthISO 527-125 N/mm2
Elongation ISO 527-1250 %
HardnessDIN 5350556 Shore

ابعاد

سایر ابعاد هم بنابر تقاضا موجود است.