گسکت کائوچویی Viton

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

کائوچوی وایتون (FKM)

کاربــردها

–  بسیاری از اسیدهـا و قلیاها، هیدروکربن آلیفاتیکها، روغن‌ها و ازون

ویژگی‌ها

متریــال کائوچو با دمای بالا که در برابر مواد شیمیایی بسیار مقاوم است.
یک کائوچوی فلوروکربن بسیار بــا کیفیت می‌بــاشد کــه مقــاومت در برابر طیف وسیعــی از مــواد شیمیایی نشان می‌دهد و در برابر اکسیژن و اوزون بسیار مقــاوم است. حتـی زمانی که به مدت طولانی در برابر حرارت بالا قرار می‌گیرد ویژگی‌های مکانیکی عالی از خود نشان می‌دهد.

مشخصات