گسکت کائوچویی سیلیکونی

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

کائوچو سیلیکونی (VMQ)

کاربردها

–  روغن‌هــا و چربی‌هـای گیـاهی، آب و هـر جا که مقاومت در برابر ازون لازم است. این متریال ویژگی‌های مقاومتی بسیار عالی در برابر دمای کم یا زیاد را دارد و می‌تواند در تماس با مواد غذایی قرار گیرد.

ویژگی‌ها

کائوچـوی سیلیکـونــی بسیــار بــا کیفیت بـا قدرت مقاومت عالی در برابر وضعیت جوی غیرعادی،مقاومت خوب در بـرابــر فـرسایش نــاشی از هـوا و قابل استفاده در مجاورت مــواد غـذایـی. کائوچوی سیلیکونی سفید هم موجود است.

مشخصات خاص