گسکت کائوچویی هیپالون ( CSM)

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

کائـوچـو هیپالــون (CSM)

کاربردها

–  اسیـدهـا، روغن‌هـا و بنزن غیـر آروماتیک

ویژگی‌ها

مقاومت عالی در برابر اوزون و مقاومت خوب در برابر روغن‌هــای معـدنی،آب و هـوا و اسیدها. مقاومت عالی در بـرابـر ازون و مقاومت خوب در بــرابر آتش، روغـن معـدنی، گرما، آب و هوا و اسید، این محصول را برای استفاده درمحیط‌هـای خـارجـی یـا نـزدیک تجهیـزات برقی دارای جرقه مناسب نموده است.

مشخصات خاص