گسکت کائوچویی بوتیل

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

ماده اصلی

کائوچو بوتیل

کاربردها

–  مانع بسیارعالی برای نشت گاز.
–  ثبات شیمیایی خوب ازجمله مقاومت در برابر اسیدهای معدنی.

ویژگی‌ها

این متریال در برابر روغن‌های معدنی و سیالات هیدرولیک با پایه استر فسفات مقـاوم است. در بـرابــر گاز و رطوبت بسیار نفوذناپذیر است امـــا استفــاده از آن بــــرای روغــن، نفــت خـام و روغن‌هــای معدنـی توصیه نمی‌شود.

مشخصات خاص