اورینگ

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

توضیحات

اورینــگ‌هــا درزمـــره آببنــدهــای ارزان و منـــاسب کــه طیـف وسیعــی از کاربــردهـای استاتیک و دینامیک را در بـر می‌گیرد. روش‌های تولید ارزان و سهولت استفــاده اورینــگ‌هــارا تبــدیل بــه پـرمصرف‌ترین آببندهای دنیا نموده است.
شانس انتخاب انواع بسیار مواد الاستومر برای مصارف استاندارد و خاص به اورینـگ‌هـا این امکان را می‌دهــد که بــرای تمام محیط‌های گازی و مایع استفاده شوند.
اورینــگ‌هـا با استفاده از قالب تهیه می‌شونـد و بـا شکل دایره‌ای با سطح مقطع حلقــوی شناخته می‌شونــد. ابعــاد اورینگ‌هــا بــا قطــر داخلی (ID) و سطح مقطع (CS) تعیین می‌شـود. ابعـاد اورینــگ را می‌تــوان بــه سـادگـی محاسبه کرد.

جدول محدوده تغییرات دمای کارکرد

این محدوده دمای کارکرد تنها برای ارجاع و مطالعه می‌باشد. در شرایط کاری واقعی بعضی ترکیبات خاص ممکن است به حداکثر دمای مشخص شده در این جدول نرسد.با این حال درصورتی که در معرض شرایط  واقعی برای کوتاه مدت با به صورت ادواری قرار گیرد ممکن است به دمای بالاتر دست یابد.

متریال

الاستومر

توصیه شده برای استفاده دردما
(درجه سانتی‌گراد)
Shore A
سختی
متریال
روغن خام، سیالات نفتی، گازوییل و مازوت،آب سرد، روغن و گریس سیلیکونی ، روغن و گریس معدنی، روغن گیاهی، سیالات HFA,HFB, HFC-34°C to 121°C70/90نیتریل (NBR)
گازوییل و مازوت
اسید رقیق و قلیاها
-32°C to 149°C70نیترل هیدروژنه (HNBR)
روغن خام و سیالات نفتی،گریس و روغن سیلیکونی، هیدروکربن دارای چربی، هیدروکرین های آروماتیک، سوخت‌هایی با محتویات متانول، سوخت و آب سرد.-26°C to 205°C75/90فلوروکربن(FKM)
روغن گیاهی و حیوانی و گریس، مایع هیدرولیک مقاوم در برابر آتش، ازون، مقاومت در برابر فرسودگی وآب و هوا، روغن موتور و روغن جعبه دنده-55°C to 232°C70

سیلیکون (VMQ,PVM)

قلیا (Q)

روغن معدنی آروماتیک و گازوئیل
روغن موتور و روغن جعبه دنده
-73°C to 177°C70کائوچو فلوروسیلیکون(FVMQ)
آب داغ، بسیای از شوینده های ارگانیک و غیرارگانیک ، مواد قلیایی همچون پتاسیم و جوش شیرین ، بسیاری از حلال های قطبی، روغن ترمزهایی که پایه گلیکول دارند.-57°C to 121°C70/80کائوچو پروپیلن اتیلن (EPDM)

بک آپ رینـگ همــراه با اورینگ‌هـا برای استفاده در آببندهای دینامیک و استاتیک مـورد استفــاده قـرار می‌گیرد. بک آپ رینگ‌ها مانع از بیرون زدن اورینگ در مواجهه بــا فشــار بــالا یــا در صــورت ایجاد شکاف بیش از اندازه می‌شوند.
کـواد رینگ‌هـا، آببندهای چهار لبه‌ای هستند با ویژگی‌های آببندی تکامل یافته خـاص که واقعــا دو بــرابــر اورینگ سطح آببنـدی ایجاد می‌کند. کواد رینگ اصطکاک کمتــری بــه نسبت اورینـگ ایجــاد می‌کند و به دلیل سطح مقطع مربعی مانع درهم پیچیدن آببند می‌شود.
کــواد رینـگ‌هــا در تمــام سایزهـای استاندارد اورینگ بر اساس استاندارد A568AS آمـریکا و همچنین بنابرسفارش مشتری برای استفاده‌های خاص موجود است.

30 سایز اورینگ در یک جعبه دستی

ایـن مجموعــه اورینگ شامـل سـی عــدد از پرمصرف‌ترین سایزها از میان بیش از 400 اورینگ می‌باشد و به شما امکان دسترسی آسان و نگهــداری سایـزهــای مــورد نیازتــان را می‌دهــد. ایــن مجموعه‌هــا دارای بــرچسب اطلاعات می‌بــاشـد. حتـی یک نوار اندازه‌گیری بــرای تعیین سایــز اورینگ قدیمــی که نیاز به جایگزینی دارد در این بسته وجود دارد. این کیت دارای وایتون و Buna-N بسیار باکیفیت نیز می‌باشد.

طناب‌هـای اورینــگ در مــوارد خــاص به جای اورینگ استفاده می‌شوند و تنها به عنوان آببنــد استاتیک یــا ثابت قابل استفاده است. این اورینگ‌ها از نوار فشرده ساخته می‌شوند و اتصالات با چسب یا ولکانیزاسیون محکم می‌شونــد. طناب‌هــای اورینــگ بــرای آببنــدی فلنج‌هــای بـزرگ، یا پوشش کانتینرهای بـزرگ مــورد استفاده قرار می‌گیرد.
طناب اورینــگ ساخته شده از وایتون و Buna-N موجود می‌باشد.

توضیحات

اورینگ‌هـای ENCAPSULATED از پوسته یک تکه تفلون FEP/PFA ساخته می‌شونـد کـه متریـال هسته سیلیکونی یـا فلوروالاستومر وایتونی را کاملا احاطـه می‌کنــد. ترکیبــات ایـن اجــزا اورینگـی می‌ســازد کـه کمابیش از نظر شیمیایـی خـنـثـی است و مانـایـی فشــار آن‌را در بــرای محیط‌هـای آببندی سخت مقاوم می‌سـازد.

متریال های اورینگ ENCAPSULATED

پوشش خارجی

تفلون FEP که ترکیبی از مقاومت ضدخوردگی عالی  ،آببندی بی نقص و محدوده دمای عملیاتی  450- درجه فارنهایت تا 400+ درجه فارنهایت(267 درجه سانتی‌گراد تا 250+ درجه سانتی‌گراد ) می باشد.
تفلون PFA یک کوپلیمر فلوروکربنی شبیه FEP می باشد که ویژگی‎‌های مکانیکی بسیار پیشرفته در دمای عملیاتی بالاتر 450- تا 500+ درجه فارنهایت ( 267- تا 260+ درجه سانتی‌گراد ) را در برمی‌گیرد.

متریال هسته

DIMENSION

Smallest I.D MMC / S MMSmallest I.D MMC / S MM
18.004.007.201.78
25.004.507.202.00
25.005.009.192.40
25.005.339.192.62
27.945.5812.292.79
27.945.7012.292.92
27.946.0012.923.00
27.94 Silicon 35.00 Viton6.3012.923.53
27.94 Silicon 35.00 Viton6.9918.003.80