پکینگ بافته شده آرامیدی

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
پکینگ‌هـای بـافته‌ شده از رایج‌تـریـن‌ محصولات آببنـدی مـورد استفاده در پمپ‌ها و فیتینگ‌ها می‌باشند که‌ با دوام و ارزان بوده و کاربرد آسانی‌ دارند. پیشرفت‌ مهنـدسی‌ مـواد و پـروسه‌هـای صنعتی‌ تـولیـد این‌ پکینگ‌هـا، امکان استفاده از مواد خاص‌تر را فراهم‌ کرده و سبب‌ محبوبیت‌ استفاده از این‌ محصول در میان مصرف کنندگان شده است‌.
پکینگ بافته شده گرافیتی
6493
پارامترپارامترهای کاربردیشرح
 

پکینگ بافته شده آرامیدی گامبیت

از الياف آرامیـد كه با روغن PTFE آغشته شده توليد می شود.

T max [⁰C]– 200 to 280
P max [bar]25100100
V max [m/s]2022
PH13 – 2محدوده ابعاد4 – 30 mm