بالشتک حرارتی،ژاکت حرارتی،اتصالات نسوز

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ
کمپانی‌ گامبیت‌ انواع طناب‌هـا و پکینگ‌هـای بـافته شـــده را به عنـوان عایق حرارتی تولید می‌کند که برای عایق کردن محیط‌های بسیار گــرم و بسیـار سـرد مثل بویلرهــا، تانک‌هــا، کوره‌هــای سوخت و کوره‌هــای خشک‌کن به کار می‌روند.

متریال مورد استفاده :

PACKING  TYPE  604
پکینگ‌های عایقیمشخصات
نوار-نسوز-گامبیتاز E TEXTURED GLASS با الیاف در محدوده قطری 6 الی‌ 11 میکرومتر بافته‌ شده تولید می‌شوند. به‌ دلیل‌ موج و بافت‌ خوب، این‌ پکینگ‌ حالت‌ الاستیک‌ داشته‌ و حجم‌ مشخصی‌ از هوا بین‌ لایه‌های آن محبوس شده که‌ سبب‌ می‌شود قابلیت‌ عایق‌ کردن بسیار خوبی‌ داشته‌ باشد.
dddپارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE [MM]PERMISSIBLE PRESSURE [BAR]MAX. TEMPERATURE UNDER CONTINUOUS OPERATION [⁰C]MAX. PEAK TEMPERATURE [⁰C]MIN. TEMPERATURE [⁰C]
60 ~ 41650700100 –
  PACKING  TYPE  604HT
پکینگ‌های عایقیمشخصات
نوار-نسوز-گامبیتاز  TEXTURED HT GLASS  بافته شــده توليد میشــوند و در برابر حرارت تا دمای ۷۵۰ درجه سـانتیگراد مقاوم میباشـد. قطر اسـمی الیاف بین ۶ تا ۹ میکرومتر اســت. از نظر ســایر مشخصات مشابه نوع ۶۰۴ است.
dddپارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE
[MM]
PERMISSIBLE PRESSURE
[BAR]
MAX. TEMPERATURE UNDER
CONTINUOUS OPERATION [⁰C]
MAX. PEAK TEMPERATURE
[⁰C]
MIN. TEMPERATURE
[⁰C]
60 ~ 41750800100 –
  PACKING TYPE 606
پکینگ‌های عایقیمشخصات
نوار-نسوز-گامبیتاز الیاف آلومینو سیلیکات مسلح شده با استنلس استيل بافته شده توليد می‌شوند که سبب می‌شود مقاومت بسیار خوب در برابر حرارت داشته و عایق بسیار خوب حرارتی باشد. دارای الاستیســـیته خوب بوده و همچنین دارای حداکثر ۱۸ درصد الیاف طبیعی است که ممکن است در ابتدای شروع به کار پکینگ بســوزد اما تاثیر سوء در کارایی آن و پارامترهای کاری ایجاد نمی‌کند.
ddd
پارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE
[MM] 
MAX. TEMPERATURE UNDER
CONTINUOUS OPERATION [⁰C]
MAX. PEAK TEMPERATURE
[⁰C]
MIN. TEMPERATURE
[⁰C]
 70 ~ 41000dynamic1100static1200100 –
  PACKING TYPE 606 BIO
پکینگ‌های عایقیمشخصات
نوار-نسوز-گامبیتاز الیاف سرامیک مسـلح شده با استنلس استیل بافته شده تولید می‌شوند که عایق بسـیار خوب حرارتی بوده و مقاومت حرارتی بسـیار بالایی دارد. الاستیک بوده و نیز دارای حداکثر ۱۸ درصد الیاف طبیعی است که ممکن است در ابتدای شروع به کار پکینگ بسـوزد اما تاثیر سـوء در کارایی آن و پارامترهای کاری ایجاد نمی‌کند. ترکیب شـیمیایی اصـلاح شــده این پکینگ محصــولی را ایجاد کرده است که حتی در صورت استنشــاق سریع بی خطر بوده و آسیبی به ریه نمی‌زند.
ddd
پارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE
[MM] 
MAX. TEMPERATURE UNDER
CONTINUOUS OPERATION [⁰C]
MAX. PEAK TEMPERATURE
[⁰C]
MIN. TEMPERATURE
[⁰C]
 70 ~ 4650dynamic1100static1100100 –
CORD TYPE 4642
طناب‌های عایقیمشخصات
طناب عایقی گامبیتاز EGLASS با مش شیشـهای ابریشـمی تابيده شده (بافته شده نيســت) توليد می‌شوند و می‌تواند به طور خیلی خوب دور سطوحی را که نیاز به عایق بندی دارند بپوشاند.
dddپارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE
[MM]
MAX. TEMPERATURE UNDER
CONTINUOUS OPERATION [⁰C]
MAX. PEAK TEMPERATURE
[⁰C]
MIN. TEMPERATURE
[⁰C]
30 ~ 6650700100 –
CORD TYPE 454
طناب‌های عایقیمشخصات
طناب عایقی گامبیتاز تـابيـده شـدن تعـداد ۱۲ یـا بیشــــــتر از الیـاف E TYPE GLASS TEXTUREDحـول یک محـور تولید می‌شود.
dddپارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE
[MM]
MAX. TEMPERATURE UNDER
CONTINUOUS OPERATION [⁰C]
MAX. PEAK TEMPERATURE
[⁰C]
MIN. TEMPERATURE
[⁰C]
8 ~ 6650700100 –
CORD TYPE 455 AND 456
طناب های عایقیمشخصات

نوع‌ 455 از الیاف آلومینو سیلیکات تابیده شده تولید می‌شوند. این‌ ساختار دارای مقاومت‌ کششی‌ بسیار خوب می‌باشد و می‌تواند با جدا سازی دو لایه‌ از یکدیگر ساده تر گردد. نسبت‌ به‌ نوع‌ پیشین‌ روی سطوح بهتر فیت‌ می‌شود.

نوع ۴۵۶ از الیاف آلومینو سیلیکات حاوی شیشـــــه تابيده شده توليد می‌شوند که با سیم داخلی تقویت شده‌اند.

پارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE
[MM]
MAX. TEMPERATURE UNDER
CONTINUOUS OPERATION [⁰C]
MAX. PEAK TEMPERATURE
[⁰C]
MIN. TEMPERATURE
[⁰C]
8 ~ 6650 dynamic Type 4551100static1200100 –
1000 dynamic Type 456
CORD TYPE 475 AND 476
طناب های عایقیمشخصات

نوع‌ 475 از الیاف آلومینوسیلیکات تابیده شده با هسته‌ آلومینوسیلیکات تولید می‌شوند.

نوع‌ 476از الیاف آلـومینـو سیلیکــات حاوی شیشه‌ و تقویت‌ شده با سیم‌ داخلی‌ بافته‌ شده تولید می‌شود.

پارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE
[MM]
MAX. TEMPERATURE UNDER
CONTINUOUS OPERATION [⁰C]
MAX. PEAK TEMPERATURE
[⁰C]
MIN. TEMPERATURE
[⁰C]
60 ~ 6650 dynamic Type 4751100static1200100 –
1000 dynamic Type 476
CORD TYPE 494
طناب های عایقیمشخصات
این‌ نوع‌ طناب از یک‌ هسته‌ شیشه‌ای تشکیل‌ شده که‌ الیاف شیشه‌ به‌ دور آن تابیده شده تولید می‌شوند و به‌ همین‌ دلیل‌ بسیار نرم بوده و از نظر مکانیکی‌ دوام طولانی‌ دارد.
پارامترهای کاربردی
DIMENSION RANGE
[MM]
MAX. TEMPERATURE UNDER
CONTINUOUS OPERATION [⁰C]
MAX. PEAK TEMPERATURE
[⁰C]
MIN. TEMPERATURE
[⁰C]
8 ~ 6650dynamic650static700100 –
GLASS TAPES
نوارهای عایقیمشخصات
از شیشه‌ بورو آلومینو سیلیکات کلاس E یا کلاس HTساخته‌ شدهاند که‌ از الیاف به‌ هم‌ پیوسته‌ی شیشه‌ بافته‌ می‌شوند. پارچه‌های بافته‌ شده از کلاس E قابلیت‌ تحمل‌ دما تا 650 درجه‌ و کلاس HT قابلیت‌ تحمل‌ دما تا 750 درجه‌ سانتی‌گراد رادارند. مشخصات فنی‌ این‌ نوارها به‌ شرح جدول زیر است :
پارامترهای کاربردی
*FOR THICKNESS 2-10 mm
**FOR THICKNESS 12-20 mm
GLASS “HT”GLASS “E”TAPE OR FABRIC
750650TYPE OF TAPE OR FABRIC,[⁰C]
750650TEMP UNDER DYNAMIC OPERATION,[⁰C]
19~23*         17~21**WEFT DENSITY ON A LAYER
19~23*         17~21**WARP DENSITY ON A LAYER
MAX. 1.5SHRINKAGE AFTER 2 H AT800 [˚C], % OF WEIGHT
ARAMID TAPES
نوارهای عایقیمشخصات
از الیاف کوتاه و الیاف پیوسته‌ی معطر پلی‌ آمید و حاوی شیشه‌ ساخته‌ می‌شوند. مشخصات فنی‌ این‌ نوارها به‌ شرح جدول زیر است‌:
پارامترهای کاربردی
*FOR THICKNESS 2-10 mm
**FOR THICKNESS 12-20 mm
ARAMIDTAPE OR FABRIC
400TYPE OF TAPE OR FABRIC,[⁰C]
300TEMP UNDER DYNAMIC OPERATION,[⁰C]
19~23*       17~21** WEFT DENSITY ON A LAYER
19~23*       17~21** WARP DENSITY ON A LAYER
MAX. 1.5SHRINKAGE AFTER 2 H AT800 [˚C], % OF WEIGHT
CERAMIC TAPES
نوارهای عایقیمشخصات
از الیاف کائولین‌، آلومینوسیلیکات و بیو آلومینوسیلیکات تولید می‌شوند و حداکثر 18 درصد الیاف کتانی‌ می‌تواند اضافه‌ گردد. در خلال کار ممکن‌ است‌ الیاف کتانی‌ بسوزد اما تاثیری رو پارامترهای کاری پارچه‌ عایقی‌ نمی‌گذارد. علاوه بر این‌ الیاف می‌توانند به‌ کمک‌ سیم‌ استنلس‌ استیل‌ یا برنجی‌ مسلح‌ می‌شوند. مشخصات فنی‌ پارچه‌های شرامیکی‌ به‌ شرح جدول زیر می‌باشد:
پارامترهای کاربردی
*FOR THICKNESS 2-10 mm
**FOR THICKNESS 12-20 mm
BIO-SOLUBLE CERAMICALUMINOSILICATEKAOLINTAPE OR FABRIC
1101200800TYPE OF TAPE OR FABRIC,[⁰C]
650650650TEMP UNDER DYNAMIC OPERATION,[⁰C]
19~23*       17~21**WEFT DENSITY ON A  LAYER
19~23*       17~21**WARP DENSITY ON A  LAYER
MAX. 20SHRINKAGE AFTER 2 H AT800 [˚C], % OF WEIGHT