بازدید شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران از تجهیزات و امکانات شرکت مهربدان

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

با توجه به بازدیدهای انواع شرکت‌های مختلف از شرکت مهربدان گزارشاتی به صورت مختصر ارائه می‌گردد.
با توجه به حضور محترم مهندسین شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ، در تاریخ 1402/06/04 جهت بازدید از خط تولید شرکت و سفارشات آن شرکت محترم در خصوص ساخت اسپیرال‌های غیر استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و کلیه ابعاد مطابق با سفارش درخواستی بوده و نحوه بسته بندی متناسب با درخواست می‌باشدکه در پالت‌های با متریال MDF ساخته شده و قالب ساخته شده به صورت دقیق برش خورده که امکان تخریب یا آسیب به گسکت فوق وجود ندارد . و با همراهی مهندسین واحد های کنترل کیفی و فنی مهندسی کلیه درخواست‌ها به صورت کامل مورد تایید و بررسی قرار گرفت .