گسکت فلزی رینگ جوینت

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

توضیحات

واشرهای رینگ جوینت براساس استاندارد API 6A و ASME B16.20 برای استفاده در دما و فشار بالا ساخته می‌شوند.

شکل و ساختار

رینگ جوینت‌ها در اشکال و اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند تا قابلیت استفاده در دشوارترین شرایط را داشته باشند. جدول زیر مواد استاندارد برای ساخت رینگ جوینت را نشان می‌دهد:

متریال استاندارد

مواد استاندارد توصیه شده توسط استاندارد ASME B 16.20
کد موادحداکثر HVحداکثر HBشماره متریال DINASTM
D56901.1003Soft Iron
S68121.0038Low CS
F5721301.73624-6 Cr ½ Mo
S410861701.4000AISI410
S304831601.4301AISI 304
S316831601.4401AISI 316
S347831601.4550AISI 347

ابعاد

ابعاد استاندارد برای رینگ جوینت‌های مورد فلنج ها در جدول زیر آمده است:
استاندارد برای رینگ جوینت‌های مورد استفاده در فلنج ها
استاندارد فلنجاستاندارد رینگ جوینتنوع رینگ جوینت
ASMEB 16.5
ASMEB 16.47 series A
ASMEB 16.20
API 6A
R
API 6BASMEB 16.20
API 6A
RX
API 6BXAPI 6ABX