بازدید شرکت حفاری مپنا از تجهیزات و امکانات شرکت مهربدان

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

با توجه به حضور میهمانان عزیز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ازطرف شرکت حفاری مپنا به صورت کامل از خط تولید واشرهای اسپیرال استاندارد و عیراستاندارد ،فلت و رینگ جوینتها بازدید صورت گرفت مرحله به مرحله ساخت یک واشر رو از نزدیک بررسی نمودند و با رضایت خاطر از تولید محصولات مرغوب و استاندارد مقرر به ادامه همکاری در زمینه ساخت گسکت گردید و در ادامه از مهندسین حاظر در جلسه واحدهای منابع و کنترل کیفی تشکر و قدردانی داریم .