بازدید شرکت فکور صنعت از تجهیزات و امکانات شرکت مهربدان

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸خدمت میهمانان دیگری از شرکت فکور صنعت بودیم که مهندسین حاظر در جلسه از بخش‌های کنترل کیفیت و امور مهندسی و امور بازرگانی بودند. که با توجه به نیاز آن شرکت محترم بابت گسکت های اسپیرال . رینگ جوینت و فلت که بیشتر در زمینه تجهیزات شرکت‌های حفاری پروژه متعدد دارند بازدید صورت گرفت و تمام دستگاه ها و تکنولوژی به کار رفته و کلیه محصولات تولیدی رو بررسی نمودند .