بازدید شرکت آذرآب از تجهیزات و امکانات شرکت مهربدان

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

با توجه به حضور میهمانان عزیز و گرانقدر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲در خدمت میهمانان دیگری از شرکت آذرآب بودیم که با توجه به پروژه های متعدد در حال اجرا و جستجوی منبع موسخ در زمینه ساخت گسکت مفتخر حضور میهمانان عزیز بودیم که خط تولید با راهنمایی مدیران فنی و مهندسی شرکت مهربدان از ظریفترین و ریزترین نکات در خصوص ساخت گسکت مطلع شده اند و ابزارهای سختی سنج و ابزارهای اندازه گیری و انواع وسایل آزمایشگاهی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و با توجه به نیاز آن شرکت محترم رضایت خاطر از تولید گسکتهای اسپیرال و رینگ جوینت مفتخر به ادامه همکاری با آن شرکت محترم می‌باشیم .