بازدید شرکت OTCE از تجهیزات و امکانات شرکت مهربدان

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ خدمت میهمانان عزیزی از شرکت otce بودیم که با هدف ارزیابی کیفی در خصوص محصولات رینگ جوینت . اسپیرال . فلت و ورق‌های گامبیت تشریف حضور داشتند و باتوجه به راهنمایی مهندسین واحد فنی بازدید از خط به صورت کامل صورت گرفت و کلیه روند تولید را بررسی نمودند و با توجه به اهمیت موضوع در خصوص گواهینامه های مربوط به متریال های به کار رفته کلیه مستندات در خصوص متریال به صورت جداگانه ارائه و بررسی گردید .
و در آخر با توجه به در دست داشتن پروژه در خصوص خرید گسکت‌های فوق مقرر به همکاری با آن شرکت محترم گردید. و در نهایت از مهندسین محترم از واحد های کنترل کیفی ، بازرگانی و گروه تامین تشکر و قدردانی داریم .