شرکت در اولین نمایشگاه ایرانی سازه در استان ایلام

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

این نمایشگاه با هدف گردهمایی،حمایت و معرفی تولید کنندگان و تامین کنندگان داخلی در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی توسط شرکت پتروشیمی ایلام در محل دایمی نمایشگاههای این استان واقع در بوستان چغاسبز مورخ سوم الی پنجم آبان ماه ۱۴۰۲ دایر گردید‌.