شرکت در بیست و سومین نمایشگاه صنعت تهران

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ۱۴۰۲در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ آبان‌ماه در محل نمایشگاه های بین‌المللی تهران برگزار شد.

پیشرفت‌های صنعتی یکی از جنبه‌های قدرت و عظمت یک کشور محسوب می‌شود که با برگزاری چنین نمایش‌هایی فرصت کافی برای نمایش محصولات داخلی وجود خواهد داشت. برگزاری این نمایشگاه‌ها به کسب‌وکار‌ها فرصت می‌دهد از میان مخاطبین و شرکت‌کنندگان در این رویدادها، مشتریان دائمی یا سرمایه‌گذار جذب کنند.