بازدید شرکت برسو از تجهیزات وامکانات شرکت مهربدان

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

با افتخار درحضور میهمانان دیگری از شرکت برسو بودیم ک با هدف تایید و ثبت در وندور لیست شرکت تشریف آورده بودند و با توجه به حضور مدیران مجموعه شرکت مهربدان و راهنمایی در خصوص مرحله به مرحله تولید واشر های صنعتی و آب‌بندی و بازدید از خط مورد تایید مهندسین محترم قرار گرفت و با توجه به تایید و طی مراحل ثبت در وندور لیست آن شرکت محترم قرار گرفتیم و امید است ک همکاری‌های پی در پی وجود داشته باشد و همچنین از مهندسین حاظر در جلسه بابت حضور پرمهرشان تشکر و قدردانی داریم.