بازدید شرکت هوایی مپنا از تجهیزات و امکانات شرکت مهربدان

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

در تاریخ 1402/10/18 در خدمت میهمانان گرامی از شرکت هوایی مپنا بودیم که با حضورمدیران مجموعه شرکت مهربدان از کلیه خطوط کارخانه مهربدان بازدید به عمل آورده و توضیحات لازمه در مورد کلیه محصولات تولیدی ارائه گردد که مورد تایید این عزیزان قرارگرفت و در نهایت طبق قوانین شرکت هوایی مپنا باید مجموعه استانداردهای هوایی درخواستهای مربوطه خودرا بررسی و بر اساس توانمندی شرکت مهربدان درخواست خود را اعلام میدارد و در مقابل شرکت مهربدان با توجه به توان تولید اعلام آمادگی نماید و در ادامه شرکت مهربدان باید مدارک درخواستی که شامل ابزار و تجهیزات کالیبره شده ، final book و همچنین تست عملکرد گسگتهای گرافیتی را ارائه نماید و در پایان از دوستان عزیز جناب آقای مهندس معروفی ، جناب آقای دکتر قاضی زاده ، جناب آقای دکتر شریف و همچنین سرکار خانم دکتر آیرم بابت حضوردر مجموعه ما تشکر و قدردانی داریم .