بازدید شرکت پتروشیمی شازند از محصولات درخواستی و خطوط شرکت مهربدان

مهربدان|واشر صنعتی|ورق آببندی|اورینگ

در تاریخ 1403/02/17در خدمت میهمانان عزیزی از شرکت محترم پتروشیمی شازند بودیم ک با دو هدف بازرسی از محصولات درخواستی و بازدید از خطوط شرکت مهربدان به حضور آمده بودند که در خصوص مبحث بازرسی واشرهای درخواستی از نظر ابعاد و کیفیت مورد تایید آن عزیزان قرار گرفت و در خصوص مبحث دوم که بازدید از خطوط تولیدی به صورت کاملا عملی و تئوری از سوی مهندسین محترم شرکت مهربدان توضیح داده شد و در آخر از مهندسین محترم جناب آقای مهندس بیانی از واحد محترم تعمیرات، جناب آقای مهندس خدابنده از واحد محترم تدارکات و جناب آقای ابوالحسنی از واحد محترم بازرسی بابت حضور پرمهرشان در مجموعه ما تشکر و قدردانی داریم امید است که همکاری های پی در پی با این عزیزان ادامه دار باشد.